Els reptes de la democratització de les institucions del coneixement

detalles

L'actual context de crisi (ecològica, sanitària, socioeconòmica, política...) i de transformació (canvi social i tecnològic) situa les institucions del coneixement davant diversos interrogants importants que apel·len els seus principis i la seva mateixa raó de ser. La magnitud dels reptes que afronten pot resultar intimidatòria. Els models de generació de coneixement, la formació de professionals, l'educació de persones lliures, les condicions laborals de les persones que hi treballen, la participació de la comunitat en la gestió, i un llarg etcètera, són aspectes debatuts i conflictius.