Skip to main content

Decidim: From social to political network

Free Open-Source participatory democracy for cities and organizations. Because democracy never felt so real Decidim is a digital platform for citizen participation. Free and safe technology. Will all democratic guarantees. Reprogramming democracy is now possible with Decidim Decidim és una plataforma de participació ciutadana per ciutats i organitzacions. Tecnologia lliure i segura. Amb totes les garanties democràtiques. Reprogramar la democràcia ara és possible amb Decidim Decidim es una plataforma digital de participación ciudadana. Tecnología libre y segura. Con todas las garantías democráticas. Reprogramar la democracia ahora es posible con Decidim. http://www.decidim.org

Projecte
Contenido relacionado