Skip to main content

LAB Metadecidim. Governança d'infraestructures

Les plataformes digitals cada vegada ocupen més espais de les nostres vides i la qüestió de la seva governança, i de la presa decisions sobre les seves múltiples dimensions és un assumpte polític central. Vam dedicar l’última sessió del LAB Metadecidim de la temporada, que vam fer el dimecres 19 de juliol, a delinear la governança democràtica del Decidim, una nova infraestructura digital clau per a la democràcia del segle XXI. El projecte Decidim, que s'inspira en projectes de software lliure, té una nova capa de complexitat pel que fa al seu model de governança, perquè el disseny d’unes infraestructures que siguin democràtiques “no ha de ser fet només per les persones que les programen, sinó també per gent que fa participació, que fa política, que té interès per la democràcia” i això planteja reptes, va assenyalar Arnau Monterde.
Participants
Projecte
Contenido relacionado