Skip to main content

SOM Metadecidim (Sesión 2)

Lugar :
Pl Sortidor, 12, Barcelona
Fecha :
Les SOM (Sessions Operatives Metadecidim) són trobades mensuals obertes en els quals la comunitat Metadecidim (tècniques municipals, hackers, investigadores, expertes i ciutadania en general) es reuneix per dissenyar participativament la plataforma Decidim.
 
Aquestes sessions són l'espai en què es construeix la comunitat que decidirà el futur d'una nova infraestructura clau per a la democràcia: Decidim. De la mateixa manera que les xarxes socials o les aplicacions de mòbil travessen avui la nostra vida quotidiana, xarxes com Decidim es filtraran a la vida política en els pròxims anys. Per això és important que les construïm i controlem entre totes, perquè les nostres decisions polítiques no haurien de dependre d'infraestructures creades i controlades per grans corporacions de manera no democràtica. Com va assenyalar Lawrence Lessig, el codi informàtic és llei, i les SOM són l'espai en el qual la comunitat Metadecidim escriu, democràticament, nous codis per a la democràcia.
 
Les sessions s'articulen entorn de sis eixos temàtics de treball:
 
 • Funcionalitats: disseny de funcionalitats de, per i per a totes. En aquestes sessions tothom pot contribuir a definir noves funcionalitats pel Decidim.
 • Experiència UX (User Experience) àgil: són sessions dedicades a conèixer i compartir l'experiència que les usuàries tenim del Decidim. Això ajuda a diagnosticar canvis necessaris.
 • Estratègia: són sessions dedicades a debatre col·lectivament quina és la situació de Decidim com a projecte i els passos a seguir en el seu desenvolupament i extensió.
 • Relat: discursos de reflexió, imaginació i seducció tecnopolítica. Aquestes sessions se centren en la construcció de discursos comuns i creatius al voltant de la participació, el Decidim i la democràcia.
 • Tecnologies: experimentació i reflexió sobre tecnologies útils per a Decidim, arquitectura de la plataforma, comunitat de desenvolupament i gitflow, instal·lació del Decidim, documentació tècnica, etc.
 • Recerca: recerca en xarxa per a una democràcia en xarxa. En aquest eix temàtic s'aprofundirà als debats oberts en la jornada mensual del decidim.lab, així com en altres reptes de recerca connectats amb el desenvolupament de Decidim i la democràcia en xarxa.
En aquesta primera sessió exposarem i debatrem l’organització de la comunitat i ens dividirem en grups de treball en funció de les prioritats destacades. Cada grup tindrà una dinamitzadora, que vetlli pel bon funcionament del procés col·lectiu, i una orientadora experta en la temàtica de cada grup de treball.
 
Foto de portada: Ajuntament de Barcelona.

Más información

Places limitades. Inscripcions aquí.

Escollim i validem millores col.lectivament

 • Validarem la proposta de desenvolupament de diversos components i funcionalitats de Decidim, com Inciatives ciutadanes i òrgans de participació.
 • Pensarem estratègies comunes per al present i el futur de Decidim, per debatre col·lectivament quina és la situació del projecte i els passos a seguir en el seu desenvolupament i extensió.
 • Consolidarem els grups de treball engegats a la darrera sessió, entorn dels eixos temàtics.

Eixos temàtics:

 • Experiència: UX (User Experience) àgil, per a conèixer i compartir l'experiència que les usuàries tenim del Decidim i contribuir a diagnosticar canvis necessaris.
 • Lab: Per aprofundir en els debats oberts en la jornada mensual del LAB,  així com altres reptes de recerca connectats amb el desenvolupament de Decidim i la democràcia en xarxa.
 • Relat: Discursos de reflexió, imaginació i seducció tecnopolítica, per la construcció de discursos comuns i creatius al voltant de la participació, el Decidim i la democràcia.
 • Tecnologies: Experimentació i reflexió sobre tecnologies útils per a Decidim, arquitectura de la plataforma, comunitat de desenvolupament i gitflow, instal·lació del Decidim, documentació tècnica, etc.
CAPTCHA
Escribe la primera letra de "tecnopolitica" en mayúscula.
Answer this question to verify that you are not a spam robot.
Esta pregunta sirve para comprobar si usted es o no una persona real e impedir el envió automatizado de mensajes basura.